W zakładce szkolenia nowe pozycje: Divemaster, Advanced nitrox i inne

W zakładce szkolenia nowe pozycje: Divemaster, Advanced nitrox i inne

Nowe możliwości

W zakładce szkolenia znajdują się nowe dodane kursy w raz z ceną które możecie odbyć pod moim okiem a są nimi:

EXTENDED RANGE DIVER uprawnia do wykonywania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 55 metrów przy użyciu dwóch butli bocznych z nitroksem do 100% tlenu

ADVANCED NITROX DIVER po ukończeniu szkolenia IDF Advanced Nitrox Diver zyskasz uprawnienia pozwalające na wykonywanie nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów z jedną butlą boczną zawierającą nitrox do zawartości 100% tlenu.

DIVEMASTER zyskasz uprawnienia do prowadzenia pod wodą grup składających się z certyfikowanych nurków w zakresie posiadanych przez nich uprawnień, uczestniczenia w programie Scuba Intro oraz do asystowania instruktorowi w czasie szkoleń.

MASTER DIVER zyskasz uprawnienia umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 metrów z ograniczoną dekompresją na gazie plecowym z partnerem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

ZAPRASZAM